С. Пазова: Усвојен ребаланс буџета

На 21. седници Скупштине Општине Стара Пазова, између осталог, усвојен је ребаланс буџета општине који би износи скоро 4 милијарде динара и у односу на постојећи увећан је за више од 400 милиона динара.

До поменутог увећања, како је образложио председник општине Ђорђе Радиновић дошло је, између осталог, због повећања цена грађевинског материјала на тржишту, самим тим мења се и вредност пројеката који се реализују и оних који тек треба да отпочну у текућој години а финансирају се из локалне касе.

Мина Ђурић