Румски Комуналац прошлу годину завршио у плусу

Јавно предузеће “Комуналац” у Руми претходну пословну годину завшрило је у плусу, а како се наводи у извештају Комуналца добит је остварена у износу од око 730 хиљада динара.

У складу са законом, на последњој седници Скупштине Општине Рума добит је прераспоређена тако да се нешто више од пола милиона динара враћа оснивачу, односно Општини Рума, док износ од око 220 хиљада остаје “Комуналцу” као нераспоређена добит.