Ruma: Usvojen budžet za 2017. godinu

Za nepuna dva sata skupštinskog zasedanja usvojeno je svih 40 tačaka predloženog dnevnog reda. Skupštinska rasprava se mahom odnosila na Odluku o budžetu Opštine Ruma za 2017. godinu.

Ukupno planirani prihodi i primanja iz budžeta Opštine Ruma za 2017. godinu iznose 2.043.049.824,50 dinara i to: 1.936.151.824,10 iz budžetskih sredstava i 106.898.000,40 dinara iz ostalih prihoda budžetskih korisnika.

Predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić je konstatovao da sama činjenica da nije podnet nijedan amandman na Odluku, ukazuje na to da je reč o realno planiranom budžetu.

„Usvojeni budžet je zaista planiran na realnim osnovama. On je i razvojni, sa velikim investicionim ulaganjima, ali je u njemu sadržana i snažna socijalna komponenta. Sva socijalna izdavanja su povećana ili su zadržana na istom nivou, kao u 2016. godini. Prihodna i rashodna strana su maksimalno izbalansirane i napravljene su uštede gde god je to bilo moguće. U prilog toj tezi ću reći da nema povećanja mase zarada, jer se ljudi ne zapošljavalju u državnom sektoru već u privrednom“, naglasio je Mančić i dodao da gotovo 519 miliona dinara planiranih prihoda dolazi od poreza na zarade.

(izvor: www.ruma,rs)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*