Ruma: Šest gradskih i četiri seoska predloga u okviru projekta „Participativno budzetiranje“

Opština Ruma već drugu godinu sprovodi projekat „Participativno budžetiranje“, koji podrazumeva uključivanje građana u proces izrade budžeta i na taj način zajedno sa građanima radi na projektovanju budućnosti lokalne zajednice.
Gradski tim za implementaciju projekta „Participativno budžetiranje“ odredio je, na osnovu  predloga građana, listu predloga od kojih će jedan ili više doprineti unapređenju kvaliteta života u Opštini Ruma.
Na listi se nalazi šest gradskih i četiri seoska projektna predloga.
Glasaće se zaokruživanjem broja ispred predloga i to po principu:
a) zaokruži dva gradska i jedan seoski predlog;
ili
b) zaokruži dva seoska i jedan gradski predlog.

Gradski projektni predlozi:
1. Uređenje prostora na platou oko „male fontane;
2. Parking mesta za bicikle;
3. Moj Parkić-Moj Brodić -sanacija i renoviranje;
4. Avantura park za decu – prilagođen za predškolce;
5. Ormarići za đake- OŠ“ Veljko Dugošević“;
6. Letnjikovac (eko-učionica na otvorenom) -izletište Borkovac.
Seoski projektni predlozi:
7. Pešačko-biciklistička staza Žarkovac-Putinci;
8. Renoviranje Doma kulture (1.faza)* – Dobrinci;
9. Učionica na otvorenom -OŠ „Branko Radičević“ Nikinci;
10. Uređenje centra (1.faza)* – Hrtkovci;
Ideja/e sa najviše glasova biće finansirana/e iz budžeta opštine za 2017. godinu.

Glasanje će se organizovati u periodu od 7. do 21. novembra 2016. godine.

lasanje počinje 7. novembra – „Participativno budžetiranje“

U okviru projekta „Participativno budžetiranje“ glasanje će se organizovati u periodu od 7. do 21. novembra.
Svakog radnog dana od 7. do 21 novembra, u vremenu od 7.00 do 15.00 časova građani mogu glasati u Uslužnom centru – Orlovićeva br. 5 i u zgradi Opštine Ruma – Glavna 107 ili elektronskim putem na e-mail: participativno@ruma.rs
U ponedeljak 7. novembra biće organizovano glasanje na Gradskom trgu u Rumi, u vremenu od 10 do 12 časova.
U ponedeljak 14. novembra glasaće se u Žarkovcu i Putincima. U centru Žarkovca građani će moći da glasaju od 9 do 11 časova, dok će se glasanje u centru Putinaca odvijati u vremenu od 11:30 do 13:30 časova.
U utorak 15. novembra biće organizovano glasanje u Dobrincima i to u vremenu od 9 do 11 časova.
U četvrtak 17. novembara glasaće se u Hrtkovcima i Nikincima. U centru Hrtkovaca građani će moći da glasaju u vremenu od 9 do 11 časova, dok je u Nikincima termin za glasanje od 11:30 do 13:30 časova.
U subotu 19. novembra pult i glasačka kutija biće postavljeni pored zgrade Zavičajnog muzeja u Rumi(kod ulaza na Gradsku pijacu) i građani će moći da glasaju u vremenu od 9 do 12 časova.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*