Ruma: Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe

Pravo na povraćaj poreza na dodatu vrednost za kupovinu hrane i opreme za bebe sada se može ostvariti za iznos do 75.029 dinara, saopštila je Poreska uprava.
Odlukom Poreske uprave izmenjeni su limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja i staratelja. Po sadašnjim propisima roditelji u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV mora da ima ostvaren prihod manji od 1.028.970,29 dinara. Drugi uslov je da je ukupna vrednost imovine roditelja na koju se plaća porez manja od 25.081.150,62 dinara.
U prvoj godini starosti bebe, kupac hrane i opreme može da ostvari refundaciju PDV-a najviše u iznosu od 42.873,76 dinara, a od navršene prve do druge godine starosti bebe, na iznos od 32.155,32 dinara. Dakle, ukupan iznos koji se može ostvariti po osnovu refundacije PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe iznosi 75.029,08 dinara.
Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe je od 1. do 17. februara 2017, a zahtevi za refundaciju PDV-a se podnose nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta podnosioca zahteva.

Dodaje se i da nadležne organizacione jedinice Poreske uprave uz zahtev kupca, primaju fiskalne isečke koji su izdati od strane prodavca hrane i opreme za bebe, u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase, do 31. januara 2017. godine.
Pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe traje do usvajanja Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom.

(izvor: www.ruma.rs)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*