Ruma: Promocija kataloške publikacije „Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije“

Zavičajni muzej Ruma sutra sa početkom u 18.00 sati, u sali legata Milivoja Nikolajevića, priređuje promociju stručne kataloške publikacije pod nazivom „Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije“, Muzeja rudničko-takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca.

Negujući uspomenu na dinastiju Obrenović, Muzejsko društvo Srbije prihvatilo je predlog Muzeja rudničko-takovskog kraja, da bude organizator skupa i izrade ove stručne katalpške publikacije. Cilj ovog projekta je da se evidentiraju i u formi kataloga publikuju svi predmeti vezani za dinastiju Obrenović koji se čuvaju u fundusima muzeja, arhiva i biblioteka Srbije. Broj tema i obimnost materijala uslovili su da publikacija ima četiri dela, a prvi tom sadrži ukupno 363 stranice. Prilozi ove stručne publikacije sadrže osnovne informacije o ustanovama koje tretiraju baštinu dinastije, zatim podatke o istorijatu kolekcija, i konačno na koji način se dolazilo do eksponata ili dokumenata. Članci takođe sadrže i veoma interesantne podatke koji svedoče o odnosu Obrenovića i pojedinih krajeva Srbije, kao i pouzdana svedočanstva o tadašnjim ljudima, kako pristalicama tako i protivnicima dinastije. O publikacijama će govoriti urednik Aleksandar Marušić, kustos – istoričar.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*