Рума припрема други ребаланс буџета

Одељење за финансије, привреду и пољопривреду Општине Рума приступа изради Нацрта ДРУГОГ ребаланса буџета за 2022. годину.

Сви директни, индиректни и остали корисници буџета Општине Рума су дужни да свој Предлог Финансијског плана доставе, преко Писарнице Општинске управе, Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду најкасније до среде, 01. јуна 2022. године, наводи се на званичној презентацији Општине Рума.

Фото/ Илустрација