Ruma: Opšina Ruma finansira 10 vantelesnih oplodnji

Predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić

Na poslednjoj sednici opštinskog veća između ostalog, odlučeno je da će se u budžetu za 2017. godinu naći i sredstva za finsnsiranje naknada troškova za vantelesnu oplodnju. Opština Ruma je jedna od retkih lokalnih samouprava koje žele da na ovaj način pomognu parovima da ostvare potomstvo. Na pomenutoj sednici bilo je reči i o uslovima koje parovi moraju zadovoljavati kako bi mogli da se jave na konkurs, od kojih je osnovni uslov tri neuspela pokušaja začeća vantelesnom oplodnjom, uz medicinski dokaz da je to jedini način da se ostvari željena trudnoća. Drugi uslov je da je par koji konkuriše, odnosno žena, prijavljena
kao stanovnik opštine Ruma minimalno godinu dana, a treći uslov je starosna granica za žene, koji iznosi 44 godine. Prvi čovek rumske opštine Slađan Mančić ističe da će po jednom paru koji prođe na konkursu za veštačku oplodnju biti izdvojeno 220.000 dinara iz budžeta za 2017. godinu. Kao cilj ove odluke napominje se povećavanje nataliteta, i davanje još jedne šanse za roditeljstvo onim parovima kojima je to zaista potrebno.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*