Ruma: Obaveštenje o porezu na imovinu

Odeljenje za lokalne javne prihode Opštinske uprave opštine Ruma  obaveštava građane i pravna lica iz opštine Ruma da akontacija za treći kvartal po osnovu obaveza za porez na imovinu i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2017. godinu dospeva 14./15. avgusta, te da će u narednom periodu svim obveznicima na kućnu adresu biti dostavljene uplatnice sa ukupnim stanjem duga po osnovu poreza na imovinu i drugih lokalnih javnih prihoda.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Ovim putem obaveštavamo građane i da će blagovremenim izmirivanjem obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda izbeći plaćanje kamate i pokretanje postupka prinudne naplate. Neblagovremeno plaćanje poreskih obaveza predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne u minimalnom iznosu od 5.000 dinara.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnom Odeljenju za lokalne javne prihode, koje vrše prijem stranaka svakog radnog dana od 07:00 do 13:00 časova u zgradi Opštinske uprave, Glavna 107, Ruma.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*