Ruma: Licitacija poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od 24.do 30.novembra

Poljoprivrednici sa teritorije rumske opštine, pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine, imaju rok do 23.novembra da dostave dokumentaciju za učešće na licitiaciji poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji ove sremske opštine.
Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u Službi za katastar nepokretnosti Ruma, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, kontakt telefon: 022-474-230.

psenica

Javno nadmetanje za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta iz dela I. tačke 1. ovog oglasa održaće se u zgradi 4, Mesne zajednice Opštine Ruma, ulica Partizanska br. 41a, i to:
1. K.O. Marđelos, Voganj, Pavlovci i Stejanovci dana 24.11.2016. godine sa početkom u 15:30 časova

2. K.O. Klenak, Vitojevci i Grabovci dana 25.11.2016. godine sa početkom u 15:30 časova

3. K.O. Platičevo, Nikinci i Buđanovci, dana 28.11.2016. godine sa početkom u 15:30 časova

4. K.O. Mali Radinci, Putinci i Hrtkovci, dana 29.11.2016. godine sa početkom u 15:30 časova

5. K.O. Kraljevci, Žarkovac, Dobrinci i Ruma dana 30.11.2016.godine sa početkom u 15:30 časova

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*