Ruma: Javni poziv – poljoprivredа  

Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma raspisuje javni poziv, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kojim obaveštava:

– obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;

– visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;

– pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ruma za 2018. godinu, do dana 31. oktobra 2017. godine.

Na sajtu Opštine Ruma možete pročitati šta je potrebno pripremiti od dokumentacije.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 8 do 14 časova, u prostorijama Odeljenja za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave Ruma, opštine Ruma, ulica Glavna br. 107, prvi sprat, kancelarija broj 6 ili sa sajta www.ruma.rs.

Kontakt osobe za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom su Biljana Damljanović, Sanja Marković i Biljana Krezović Ivanić, telefon: 022-478-712, email: poljo@ruma.rs ili lično u prostorijama Odeljenja za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma, ulica Glavna broj 107, prvi sprat, kancelarija broj 6.

 

Izvor:  zvanični sajt Opštine Ruma

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*