Ruma: Javni poziv aktivnim poljoprivrednim gazdinstvima za subvencionisanje osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

Pozivaju se fizička lica, nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Ruma, da podnesu zahtev za subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji (useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja) za 2017.godinu.

Subvencionišu se troškovi osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u iznosu od 40% od ukupnog iznosa obračunate premije osiguranja, bez obračunatog PDV-a, a najviše do 200.000,00 dinara.

Pravo na korišćenje sredstava može ostvariti fizičko lice

– nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,

– ima prebivalište i poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji opštine Ruma

Pravo na naknadu dela troškova osiguranja može se ostvariti samo po jednom osnovu (za osiguranje useva ili plodova ili višegodišnjih zasada ili rasadnika ili životinja).

Uz popunjen zahtev dostavlja se:

– fotokopija lične karte podnosioca zahteva,

– dokaz da su nosioci poljoprivrednog gazdinstva (fotokopija potvrde o registraciji poljoprivrednog gazdinstva za 2017.godinu),

– kopija polise osiguranja izdata od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac osiguran u periodu od 01.11.2016.godine do 31.10.2017.godine

– da su platili ukupnu premiju osiguranja

– izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nisu ostvarili republičke subvencije za premiju osiguranja ili da neće podnositi zahtev za subvenciju za premiju osiguranja Ministarstvu finansije – Uprava za trezor

– fotokopija bankarske kartice sa brojem namenskog računa poljoprivrednog gazdinstva

Zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se na pisarnici Opštinske uprave opštine Ruma, ul. Orlovićeva broj 5.

Period za podnošenje zahteva traje od dana objavljivanja na sajtu i oglasnoj tabli opštine Ruma, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene, odnosno najkasnije do 01.12.2017. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu, ul. Glavna 107 prvi sprat – kancelarija broj 6 ili na broj telefona: 478-712 lokal 109.

1) Javni poziv aktivnim poljoprivrednim gazdinstvima za subvencionisanje osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

2) Zahtev za subvencionisanje osiguranja

3) Izjava

(izvor: www.ruma. rs)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*