Ruma: Edukacija poljoprivrednika o IPARD II programu

U subotu 10. decembra, odžana je druga po redu radionica namenjena poljoprivrednicima, u nastavku IPARD II programa. Tema seminara bila je edukacija budućih korisnika o načinu na koji se popunjava i priaže potrebna dokumentacija u procesu apliciranja za bespovratna sredstva u okviru pomenutog programa. Dakle, govorilo se o načinu popunjavanja konkusne dokumentacije, a pored toga bilo je reči i o potenijalnim poslovnim planovima, koji moraju biti u skladu sa standardima koje propisuje Evropska unija, kako bi mogli biti realizovani.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*