Raspored rada sektora JKP „Komunalije“ od 19.03.2020.

Raspored rada sektora JKP „Komunalije“ je organizovan zavisno od vrste sektora, sa naredbom da se pauze i okupljanja u prostorijama ne prave.
Raspored je sledeći:
Sektor „ Gradska čistoća“- redovan rad na terenu
Sektor „Higijena grada“– od 06.00- 11.00 časova
Sektor „ Gradsko zelenilo“- od 07.00-12.00 časova
Sektor „Pogrebne usluge“ – od 07.00 do 12.00 časova, osim usluga sahranjivanja koje se vrše u skladu sa potrebom
Sektor „Pijačne usluge“ –od 07.00-13.00 časova
Sektor „Parking servis“ –redovan rad sa smanjenim intenzitetom
Sektor „Zoohigijena „ – od 07.00-12.00 časova
Sektor „Administracija“ – od 07.00-12.00 časova

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*