PU Sremska Mitrovica: Stare vozačke dozvole važe do 10. juna

Vozačke dozvole na starom (papirnom) obrascu važe do 10. juna ove godine i nakon toga nece vaziti u saobraćaju, ali će i posle tog datuma moći da se zamene za nove podsecaju iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

Zahtev za zamenu vozačke dozvole na starom (papirnom) obrascu se podnosi lično, u policijskoj stanici po mestu prebivališta građana.
Uz zahtev treba priložiti:

1. vozačku dozvolu izdatu na starom (papirnom) obrascu;
2. važeću ličnu kartu na uvid;
3. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole koje nije starije od šest meseci (dokaz treba priložiti ako je ranija dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, odnosno ako zahtev podnosi lice koje je starije od 65 godina života);

4. dokaze o plaćenim taksama:

• naknada troškova izdavanja vozačke dozvole
primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos: 255,00
• naknada za izdavanje vozačke dozvole
primalac: MUP R Srbije
iznos: 621,00
• naknada za republičku administrativnu taksu
primalac: budžet R Srbije
iznos: 700,00
Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima se izdaje na rok od 10 godina.

Osobama koje su starije od 65 godina vozačka dozvola se izdaje sa rokom važenja do najviše pet godina (u zavisnosti od mišljenja lekarske komisije). Osobama koje u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina, dozvola se izdaje sa rokom važenja do navršene 65. godine. Izuzetno, dozvola se može izdati i na kraće vreme, na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti vozača.

Zahtev za zamenu stare vozačke dozvole za novu može se podneti i elektronskim putem preko portala elektronske uprave korišćenjem usluge „Zamena stare vozačke dozvole za novu (kartičnu)“

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*