ПРИПРЕМЕ ЗА ЈЕСЕН: Продубљени, профилисани и очишћени канали, чишћење банкина

У насељеним местима општине Инђија извршени су радови на ископ канала, њиховом профилисању и чишћењу, као и чишћењу банкина. Наведене активности завршене су у Новом Сланкамену, Бешки, Чортановцима и Крчедину, а механизација се тренутно налази у Марадику.

У свим селима извршено је ископавање и профилисање канала дужине 5677 метара а чишћење банкина површине 15,5 хиљада квадратних метара.

Ови радови представљају припрему за надолазеће јесење и зимске падавине, односно лакши прихват атмосферских вода.

Радове је вршило Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“.