Poziv na upis predmeta Hrvatski jezik sa elementima nacionalne kulture

Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine u Srbiji (HNV) u okviru kampanje „Složite kockice u obrazovanju vaše dece“ informisao je roditelje dece koja se upisuju u prvi razred i ostale dece o mogućnosti upisa na predmet Hrvatski jezik sa elementima nacionalne manjine.

 

„Učenici izbornog predmeta, osim što nauče puno zanimljivog o hrvatskom jeziku i kulturi, neguju zajedništvo sa svojim vršnjacima iz drugih mesta i učestvuju u putovanjima u Hrvatsku. U mestima u kojima ne postoji celokupna nastava na hrvatskom jeziku možete upisati vaše dete na izborni predmet Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture“, kažu u HNV-u, dodajući da ako se prijavi dovoljan broj učenika moguće ga je pokrenuti i u drugim mestima.

 

„Ako u vašem mestu postoji inicijativa za oformljivanje nove grupe, HNV će biti će na raspolaganju za pomoć i podršku“, dodaje se.

 

U na području Srema ovaj predmet izučava se u osnovnim školama „Sremski front“ u Spotu, kao i u tri osnovne škole u Sremskoj Mitrovići“ „Boško Palkovljević Pinki“, „Jovan Popović“, „Jovan Jovanović Zmaj“ i „Sveti Sava“.

 

Sve informacije mogu se dobiti u HNV-u (www.hnv.org.rs).