Pokrajinski agrarni budžet 6,380 milijardi dinara

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević je, na konferenciji za novinare, istakao da se Pokrajina u 2019. godini može pohvaliti agrarnim budžetom za koji se očekuje da bude operativno najefikasniji i najefektivniji, kojim je predviđeno više para za poljoprivrednike.

On navodi da je dosadašnji način rada u resornom sekretarijatu doveo do realno koncipiranog agrarnog budžeta, koji u ovoj godini iznosi 6,380 milijardi dinara. Radojević je ukazao i na značaj rebalansa koji se očekuju tokom godine, što će značiti i dodatna sredstva za poljoprivredu Vojvodine.

Nominalno, kako je Radojević istakao, budžet za 2019. godinu jeste nešto manji za poljoprivredu, ali suština je da je ovako koncipiran budžet nejefektivniji do sada – kada su u pitanju tekuća davanja tokom budžetske godine, kao i više sredstava za registrovana poljoprivredna gazdinstva.

– Mi smo odgovornim i efikasnim radom u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu uspeli da realizujemo sve preuzete obaveze kroz budžete u 2017. i 2018. godini, i sada u 2019. godinu ulazimo, praktično, sa 96 posto operativnim agrarnim budžetom. Dakle, realizovali smo sve započete projekte iz prethodnog perioda i sveli smo na minimum sve preuzete obaveze iz 2018. godine – istakao je dr Radojević i ukazao da ono što je opterićivalo pokrajinski agrarni budžet od 2016. do danas, jesu stvorene i preuzete obaveze još od 2010. godine.U 2019. godini nivo preuzetih obaveza je četiri i po posto što, kako je Radojević istakao, najbolje govori o ostvarenim rezultatima.

– Primera radi, u budžetu za 2018. godinu preuzete obaveze od 2010. godine, pa nadalje, iznosile su preko 1,5 milijardi dinara. Zahvaljujući dobroj i kvalitetnoj koordinaciji sa lokalnim samoupravama, uspeli smo da realizujemo sve prethodno preuzete obaveze, tako da u novom agrarnom budžetu one iznose tek oko 290 miliona dinara – ističe resorni sekretar.

Kada je reč o programu za zemljište, Radojević je izneo da su sredstva za ove namene planirana u visini 1,518 milijardi, u okviru kojih je samo 77 miliona dinara preuzetih obaveza, što čini da imamo operativni budžet na nivou od 1,440 milijardi dinara ili 95 procenata, u okviru planiranih sredstava. Kako je Radojević podsetio to je više za čak 43,5 miliona dinara nego 2015. godine, kada je bio najveći planirani budžet u okviru programa za zemljište.

On je rekao da u okviru ovog programa, Sekretarijat nastavlja sa svim merama iz prethodne godine, a to su izdvajanja za registrovana poljoprivredna gazdinstva i prema jedinicama lokalnih samouprava.

Radojević je podsetio da, u odnosu na 2016. godinu, kada je zatečeno izdvajanje za registrovana poljoprivredna gazdinstva iznosilo 860 miliona dinara ili ukupno 11,5 odsto agrarnog budžeta, sada u 2019. godini imamo izdvajanja 1,250 milijardi dinara, što je gotovo 50 odsto više. Ovo je, kako je dr Radojević podvukao, značajno više sredstava za registrovana poljoprivredna gazdinstva, odnosno za subvencije.

Nova mera u okviru programa za zemljište odnosi se na finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za ovo je planirano 40 miliona dinara, za nabavku nove opreme, i jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine za nabavku novih vatrogasnih vozila.

– I u okviru programa za razvoj sela, značajno veća sredstva biće izdvojena za registrovana poljoprivredna gazdinstva što jeste prioritet u našem delovanju – istakao je Radojević.

Za ovaj izuzetno značajan program, u narednoj godini planirano je 668 miliona dinara ili 35 odsto više sredstva u odnosu na 2018. godinu. U okviru ovih sredstava, 96 odsto namenjeno je pre svega za registrovana poljoprivredna gazdinstva. U 2016. taj nivo bio je oko 150 miliona dinara, što je uvećanje od četiri i po puta.

Primera radi, kako Radojević ističe, nikada više para nije bilo za opremanje stočarskih farmi, kao što je to predviđeno za 2019, kao i za opremanje hladnjača, pčelarstvo, a pored prerade mleka, ponovo će se subvencionisati i prerada mesa. Takođe, biće nastavljena podrška za organsku proizvodnju, i proizvodnju i preradu vina i rakije, te za novu meru u okviru nabavke nove opreme za mini pivare.

Za podršku mladim poljoprivrednicima do 40 godina, izdvojeno je 250 miliona dinara, odnosno 25 posto više za startap program u odnosu na prethodnu godinu. Radojević ističe da je to konkretna podrška mladima da ostanu na selu, i da započnu svoj biznis, jer subvencija iznosi do 1,5 miliona dinara ili 90 odsto od ukupno planirane investicije. A onda im stoje na raspolaganju i sve ostale mere agrarne politike, gde su pored mladih prepoznate i žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i svi oni poljoprivrednici koji rade u otežanim uslovima rada, i koji mogu da ostvare subvencije čak i do 80 posto u odnosu na realizovanu investiciju.

Sekretarijat će nastaviti ulaganja u visokoobrazovne institucije i srednje poljoprivredne škole u cilju unapređivanja obrazovanja i podizanja kvaliteta dualne nastave.

Kada je reč o budžetskom fondu za vode, koji je planiran na nivou 3,764 milijarde dinara, Radojević je ukazao da se deo odnosi za konkurse namenjene lokalnim samoupravama za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, i deo na poslovanje JVP Vode Vojvodine. Radojević ističe da su sredstva planirana u ovom fondu za 2019. operativna, tekuća sredstva bez ijedne preuzete obaveze za javna vodoprivredna preduzeća. U okviru ovog programa predviđena su sredstva i za prekogranični IPA projekat WASIDCA, namenjena za nabavku mobilnih brana. Takođe, kada se uzmu u obzir dodatna ulaganja kroz razvoj regionalnih sistema i podsistema za navodnjavanje preko Abu Dabi fonda za razvoj, Radojević ističe značaj što je odobrena i druga faza sa novih 18 projekata, koji treba da omoguće navodnjavanje na novih 70.000 hektara obradivih površina u našoj pokrajini. Uz dosadašnjih 12 projekata, to je sada ukupno 30 novih projekata, blizu 110.000 hektara obradivih površina, biće dovedeno u funkciju navodnjavanja. Paralelno sa ovim priprema se i treća faza, i to će biti kontinuirani proces ulaganja u infrastrukturu za navodnjavanje.

U okviru programa za šume, biće nastavljene podsticajne mere iz 2017, i to za izgradnju i rekonstrukciju šumskih puteva, pošumljavanje i unapređivanja rasadničke proizvodnje.

Radojević je naveo da je za program u oblasti lovstva izdvojeno nešto više sredstava nego 2018, i da će biti nastavljena podrška za novu meru iz 2017, a reč je o nabavci terenskih vozila, neophodnih za rad lovačkih udruženja.

Dr Radojević je ovom prilikom pozvao vojvođanske poljoprivrednike da konkurišu za sredstva Sekretarijata za poljoprivredu, koja će im biti na raspolaganju već krajem januara.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*