Почињу пријаве за солидарну помоћ у Удуржењу пензионера у Руми

Општинско удружење пензионера Рума спроводи поступак финансирања солидарне помоћи кориницима пензија у пекатима основних животних намирница и средстава хигијене у складу са Правилником Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање.

Право на пакете намирница или хигијене имају корисници фонда чији износ пензије није већи од 16.884,94 динара. Јавни позив је отворен од понедељка 3. oктобра до 21. oктобра до 12 сати.

Пријаве се предају у Удружењу пензионера Рума у улици Вељка Дугошевића на броју 142 у периоду од 9 до 12 сати. Рок жалбе је осам дана од дана објављивања ранг листе