Poboljšanje kvaliteta života Roma u Sremskoj Mitrovici (VIDEO)

U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici juče su se sa gradonačelnicom
Svetlanom Milovanović sastali predstavnici romske zajednice. Reči je bilo o
sprovođenju Lokalnog akcionog plana za rešavanje stambenih pitanja, zdravstvene i socijalne zaštite.

Gradonačelnica Sremske Mitrovice Svetlana Milovanović istakla je da se Lokalni akcioni plan, koji je Grad doneo 2018. godine, mahom odnosi na rešavanje stambenih pitanja, zdravstvene i socijalne zaštite, gradonačelnica je najavila i dva nova projekta kroz koje će se takođe poboljšati kvalitet života romske zajednice.

Pokrajinska poslanica Jelena Jovanović je istakla da je Sremska Mitrovica
primer dobre prakse i da se u gradu na Savi mnogo radi na unapređenju statusa Roma.

Na teritoriji Vojvodine trenutno postoji 156 romskih naselja koji su ispod
standarda i Romi mahom žive u nehigijenskim uslovima. Ono što je dobro je to da sada veliki broj tih naselja ima električnu energiju i pijaću vodu.

Prema podacima podacma Zavoda za statistiku iz 2011. godine, Roma u
Sremskoj MItrovici ima 1194, dok ih prema podacima lokalne romske zajednice CEUR na teritoriji grada ima oko 3500 hiljade. Slađana Teodorović predsednica Saveta za integraciju Roma je istakla da će se nizom mera koji Lokalni akcioni plan podrazumeva, u narednom periodu poboljšati život Roma u gradu.

Za realizaciju Lokalnog akcionog plana plana iz GU za socijalnu zaštitu
izdvojeno oko 300 hiljada dinara a kako je najavljeno iz lokalne samouprave u narednom periodu Grad Sremska Mitrovica će u saradnji sa Centrom za ekonomsko unapređenje Roma, kroz projekte aktivno raditi na priklupljanju sredstava iz Evropske unije.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*