Pećinci: Zatvoreni putni pravci zbog artiljerijskog gađanja

Vojna pošta 2342-8 Nikinci vršiće artiljerijska opitna gađanja 2. i 5. februara, zbog čega će u navedenim danima, u zoni vatrenog položaja: Slatine, Šapina, Kamalji, Višnjeva bara, Grčki gaj, Morava, Simate, Galovača, Panjevi, Baradinci, Lošinci, Vučkovac, Burdelem, Aluge i širem rejonu poligona Nikinci, u periodu od 8.30 do 17.00 sati, biti zatvoreni za saobraćaj putni pravci Nikinci-Brestač, Nikinci-Buđanovci, letnji put Donji Tovarnik-Nikinci i Obrež-Grabovci.

Za lica i stoku koji se u navedenom vremenu nađu u opasnom području neće se davati odšteta. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja treba odmah da dostavi prijavu Vojnoj pošti 2342-8, a najkasnije do 9. februara. Prijave podnete nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.

Izvor: pecinci.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*