„OSI – Ko Si?“ – Božanska medicina Nikole Tesle

Predavanje Gordane Dragić i Dragice Trošić

Udruženje Građana „Uzdravlje i svakom dobro“ realiizuje projekat „OSI – ko si?“ koji je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u okviru tog projekta organizovana je serija predavanja, a jedno od njih vodile su velnes terapeut, Gordana Dragić i biorezonantni terapeut i dijagnostičar Dragica Trošić.

Nikola Tesla je rekao da je mapa života i zdravlja frekvencija. U svemiru sve ima svoj ritam, ima svoj sistem oscilacija i sve na svetu ima svoje frekvencije.

Vibraciona elektromagnetna, regenerativna medicina bila je tema održanog predavanja.

„Važno je da kažemo zašto nastaje bolest u smislu frekvencije“, istakla je Gordana Dragić, obraćajući se okupljenim građanima.

„Svako od nas ima 16 sistema organa, a svaki taj organ ima svoju frekvenciju. Ima svoje vreme kada se budi, kada završava sa radom u toku 24 sata. Zatim ima svoj određeni napon i frekvenciju. Zapravo kroz naše telo teče električna struja i struje dva elektropotencijala plus i minus, kada je omogućeno kretanje ta dva potencijala u kontra smerovima, mi kažemo da smo zdravi i kada su naponi u našim organima na određenom nivou, mi kažemo da oni normalno funkcionišu. Čim dođe do pada tog napona, organ usporava svoju funkciju i tada on prestaje da radi“ – kaže gospođa Dragić.

Ona naglašava da smanjeno unošenje minerala i nepravilna ishrana, kao i stres i svakodnevna zračenja izazivaju slabljenje odnosno pad frekvencije organa, tj njihovih napona. Ali da postoji aparat koji svojim delovanjem podiže nivo napona organa, te ih vraća u njihovu pravu funkciju.

Aparat za biorezonantnu terapiju i dijagnostiku je aparat kojim može da se utvrdi kompletno stanje čitavog organizma, stanje svih organa i prisustvo mikroorganizama u telu, koji dovode do raznih problema i poremećaja u radu samih organa.

„Sve ima svoje magnetno polje, pa tako i čovekov organizam. A pomoću tog aparata mi utvrđujemo na kojoj frekvenciji trenutno radi neki organ, a ukoliko je došlo do poremećaja frekvencije, može se reći da organizam ide u pravcu bolesti“ – ističe Dragica Trošić, biorezonantni terapeut i dijagnostičar.

Ona naglašava da to ne znači da je čovek odmah bolestan, ali da se njegov organizam kreće u tom pravcu ukoliko se zadrži na lošoj frekvenciji. Pomenutim aparatom frekvencije organizma se mogu vratiti u normalan rad.

Dragica i Gordana tvrde da je čovek jedno informaciono polje, a da taj uređaj ulazi i očitava greške u tom informacionom polju, briše ih i ispravlja, ali i čita energetske zapise svake ćelije u organizmu. Tvrde i to da će aparat dati prave smernice i pomoći u otkrivanju prave dijagnoze jer je tačna dijagnoza 50% do izlečenja.

Kako navode, radi se o potpuno bezopasnoj i bezbolnoj metodi, koja je ujedno i najbrži način da se pronađe tačan uzrok trenutnog stanja, koji je doveo do bolesti, što će kasnije dovesti i do izlečenja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*