Ortopedska i druga pomagala-povlastice za invalide

Osobe sa invaliditetom oslobođene su od plaćanja uvoznih dažbina na ortopedska i druga pomagala kao i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje tih pomagala koja služe kao zamena telesnih organa koji nedostaju ili su oštećeni.

Za ostvarivanje ovih povlastica potrebno je priložiti carini potvrdu medicinske ustanove, odnosno lekara specijaliste da je ortopedsko i drugo pomagalo zamena telesnog organa koji nedostaje ili oštećenog telesnog organa, odnosno rezervni deo ili potrošni materijal za korišćenje takvog pomagala.

Međutim, iz Uprave carina poručuju da postoje i neke razlike u proceduri prilikom uvoza neke vrste ortopedskih pomagala.

Ukoliko želite da recimo uvezete ortopedsko pomagalo koje se tretira kao medicinsko sredstvo (kao što su napr. električna kolica), u tom slučaju biće moguće da ih uvezete samo preko generalnog uvoznika koji je registrovan u Ministarstvu zdravlja, za tu vrstu prometa.

Povlastica se može ostvariti tako se uvozniku prilže sva potrebna dokumentaciju za ostavrivanje iste, a on će na osnovu toga biti oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina.

Organizacije osoba sa invaliditetom (gluvi i nagluvi, slepi, distrofičari, paraplegičari, oboleli od neuromišićnih bolesti i dr..), kao i članovi tih organizacija imaju pravo na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz specifične opreme, uređaja i instrumenata kao i na njihove rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje te opreme koja se ne proizvodi u Republici Srbiji.

Kako bi iskoristila ovu povlasticu, organizacija treba da podnese carinskom organu nekoliko dokumenata:

* izjavu korisnika povlastice/organizacije da se specifična oprema, uređaji i instrumenti, kao i rezervni delovi i potrošni materijal za korišćenje te opreme uvoze za potrebe korisnika povlastice sa posebnim potrebama;

* potvrdu zdravstvene ustanove, odnosno lekara specijaliste kojom dokazuje da se roba uvozi za ličnu upotrebu;

* potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u Srbiji.

izvor: www.uklonimobarijere.rs

Tekst je napisan u sklopu realizacije projekta „OSI-Pružimo im podršku“ koji je sufinansiran iz sredstava Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*