Održana sednica SO Ruma – Imenovani direktori javnih preduzeća i potvrđeni mandati novih odbornika

Novi V.D. JP „Gas Ruma“ je Dragan Kosanović, dok je Igor Damjančuk na istoj funkciji u Sportskom Centru „Ruma“, odlučeno je na  sednici SO Ruma. Pored razrešenja i imenovanja direktora u javnim preduzećima, na sednici su potvrđeni i mandati novih odbornika lokalnog parlamenta.

Na sastanku odbornika Skupštine opštine Ruma, najavljene su i moguće promene poslovanja u javnim preduzećima. Naime, JKP „Parking i infrasturktura“ i JKP „Plan Ruma“, mogli bi u bliskoj budućnosti postati jedno preduzeće, dok će iz socijalne ustanove biti izdvojena nova ustanova pod upravom lokalne samouprave.

Kako kaže predsednik SO Stevan Kovačević, jedna od važnijih tačaka dnevnog reda ticala se završnog računa budžeta Opštine Ruma za 2019. godinu, koji je danas i usvojen.

Suficit na računu izvršenja budžeta na dan 31.12.2019. iznosi 143, 3 miliona dinara, od čega je 12,54 miliona nenamenskih sredstava i 130, 8 miliona nenamenskih sredstava, koja će biti raspoređena na aproprijacije prvim rebalansom budžeta u ovoj godini.

Budžetski prihodi i primanja iznose čak  92 odsto od planiranog, dok su budžetski rashodi i izdaci  izvršeni u iznosu od 1,79 milijardi dinara, ili 85 procenata od plana.

Tokom prošle godine nije bilo kreditnog zaduživanja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*