Održana peta sednica Skupštine Opštine Ruma

Peta sednica Skupštine Opštine Ruma održana je danas  sa početkom u 10.00 časova u velikoj sali Kulturnog centra u Rumi. Odbornici rusmke Skupštine, između ostalog, raspravljali su o Predlogu  godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Ruma za 2020. godinu, kao i Predlogu  odluke o prihvatanju prenosa udela Republike Srbije u kapitalu „Full protect“ D.O.O. Beograd bez naknade, u trajni kapital Opštine Ruma. Pred odbornicima su bili i  Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Opštine Ruma za 2017. godinu, ali i   Predlog zaključka o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za pružanje usluga socijalne zaštite „Solidarnost“ Ruma, kao i  Predlog odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Ruma.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*