Одговорна социјална политика Општине Рума: Енергетски ваучери, огрев, пакети, уређење Хориса

Foto/ Opština Ruma

Буџетом Општине Рума предвиђена су средства у износу од 275 милиона динара за област социјалне и дечије заштите, а приликом последњег ребаланса буџета, председница Општине Рума Александра Ћирић навела је да Општина брине о угроженим грађанима, те да им помаже на различите начине кроз читав низ социјалних мера, а неке од њих су набавка огрева и увођење енергетских ваучера.

“Издвојићемо 30 милиона за енергетске ваучере. Шта то значи? Омогућићемо свим корисницима однсоно социјално угроженој категорији становништва да у вредности од 15.000 динара могу да плаћају рачуне за грејање, за ЈП „Стамбено“ и ЈП „Гас Рума“ и да купе огрев. Невезано за то, ми смо идзвојили ове године  преко Црвеног крста за набавку огрева у износу од 13 милиона динара, а и Центар за социјални рад ће издвојити исто за набавку огрева осам милиона динара”, рекла је Александра Ћирић, председница Општине Рума.

Председница је додала и да се у склопу помоћи издвајају средства и за набавку пакета помоћи који се редовно деле свим угроженим групама становништа. У склопу социјалне заштите из румског буџета издвајају се средства и за друге видове једнократне помоћи, помоћи за избеглице,  као и за рад Установе “Солидарност”.

“Такође смо за опремање мањежа „Хорис“ издвојили три милиона динара како би деца могла несемтано тамо да вежбају и имају хипотерапију,  а да здрава деца уживају у јахању. Тамо родитељи немају приступ – сам прилаз Хорису није уређен, нема никакве надстрешнице где би родитељи могли да чекају своју децу док она тренирају, потом санитарни чвор уређујемо. Значи једна лепа прича, стварамо једну лепу слику како за децу тако И за лица са посебним потребама и уопште за целокупно грађанство”, рекла је Ћирић.

Она је још додала и да  су опредељена средства у износу од 2,4 милиона динара за набавку и уградњу лифта, с обзиром на то да ће Дневни боравак за лица са сметњама у развоју се преселити на базен Борковац.