Од данас подношење захтева за студентске стипендије у Руми

Општина Рума је расписала јавни позив за доделу 100 студентских стипендија за академску 2022/2023. годину, студентима са територије Општине Рума, и то 30 стипендија студентима прве године студија првог степена, 55 стипендија студентима од друге до последње године студија првог степена  и 15 стипендија студентима мастер студија.

Стипендија се додељује за десет месеци током академске године, у износу који је једнак износу републичке студентске стипендије, без обавезе враћања. Рок за подношење пријава је од данас, 14.11.2022. до 28.11.2022. године.