Obuka za elektronsko prijavljivanje radnika u poljoprivredi

NALED uz podršku Nemačke razvojne saradnje GIZ, i u saradnji sa resornim ministarstvima sprovodi projekat „Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika u poljoprivredi“ u okviru kojeg se organizuju obuke za korišćenje portalawww.sezonskiradnici.gov.rs namenjene prvenstveno zaposlenima u servisnim centrima i poslodavcima. Osim ministarstava potpisnika Memoranduma o saradnji (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka prava, Ministarstvo poljoprivede i Ministarstvo finansija), u realizaciju projekta su aktivno uključene i lokalne samouprave, u kojima su formirani servisni centri za podršku poslodavcima iz oblasti poljoprivrede.

Ključne aktivnosti projekta su:

1. Identifikacija sezonskih radnika i poslodavaca koji angažuju sezonske radnike

2. Donošenje novog zakonskog okvira

3. Razvijanje softvera za prijavu i odjavu sezonskih radnika

4. Organizovanje obuka za korišćenje sistema

5. Regionalna razmena iskustava

Funkciju servisnog centra za područje Grada Sremska Mitrovica vršiće lokalna Agencija za ruralni razvoj, koja će biti domaćin obuke za korišćenje portala www.sezonskiradnici.gov.rs. Obuka je pored lica angažovanih u servisnim centrima, namenjena i poljoprivrednicima koji upošljavaju sezonske radnike na svojim posedima, i odnosi se na subjekte sa područja celog Sremskog okruga. Obuka će se održati 5.marta sa početkom u 11h, u Gradskoj kući Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija br.13.

Obukom je predviđeno predstavljanje novog sistema za angažovanje sezonskih radnika – pravni okvir, kao i online prijava radnika putem e-portala.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*