Обавештење за имаоце непокретности у Босни и Херцеговини

Комесаријат за избеглице обавештава грађане који поседују непокретности у Босни и Херцеговини, конкретно да подручју општина Градачац, Калесија, Лукавац, Мостар, Орашје, Сребреник, Томиславград, Тузла и Живинице, да је Федерална управа за геодетске и имовинско – правне односе покренула активности на припреми података и изради документације за систематску замену/успоставу земљишне књиге по подацима новог катастарског премера. 
Федерална управа за геодетске и имовинско – правне односе позива сва физичка и правна лица са подручја наведених катастарских општина да омогуће приступ и доставе документацију потребну за ажурирање евиденција о некретнинама, те на тај начин региструју своје некретнине без додатних трошкова и плаћања судских такси.
Више информација можете добити на телефон Федералне управе +387/33 586 064 или на мејл rerp_fbih@fgu.com.ba .
Такође, за додатне иформације заинтересовани могу да се обрате и Одбору за заштиту права Срба у Федерацији БиХ на бројеве +381 64 395-3838 и +381 60 115 7447.
Јавни позив се може видети и на сајту Федерална управа за геодетске и имовинско – правне односе https://www.fgu.com.ba/bs/novosti-pregled/javni-poziv-sistematska-zamjena-uspostava-zemljisne-knjige-po-podacima-novog-katastarskog-premjera.html
Извор/ Општина Рума
Фото/ Илустрација