NOVA MREŽA I PRIKLJUČCI VODOVODA I KANALIZACIJE U KAMENJARU

JKP Vodovod Sremska Mitrovica je u oktobru prošle godine pristupilo radovima na izgradnji nove vodovodne i kanalizacione mreže za potrebe izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti u naselju Kamenjar. Projektom je utvrđeno da se u tom cilju vodovodna mreža produži za 300 , a kanalizaciona – za 250 metara. Istovremeno, rade se i priključci, kao i 4 hidranta, neophodni za funkcionisanje snabdevanja vodom.

Do sada su kompletno završeni vodovodna i kanalizaciona mreža na južnoj i zapadnoj strani stambenih jedinica.

Na istočnoj strani završene su instalacije vodovoda, a ostalo je još da se uradi jedan hidrant. Na ovoj strani projektom nisu predviđene kanalizacione instalacije.

Severna strana je nešto komplikovanija, s obzirom na činjenicu da je na toj lokaciji bio smešten glavni centralni kran. Takođe, i drugi izvođači su imali svoje radove, tako da je i dinamika posla JKP Vodovod bila usklađivana sa njihovim radovima. Centralni kran je sada demontiran, tako da su se stekli povoljniji uslovi za radove na severnoj strani. Počeli su radovi na izgradnji kanalizacione mreže, kao i oni na vodovodnim instalacijama.

Za kompletan završetak ovih radova, prema proceni nadležnih u Vodovodu, potrebno je još 10 radnih dana.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*