Напредују радови на изградњи спортске хале у Инђији

Радови на новој спортској хали у Инђији одвијају се предвиђеном динамиком. У току су радови на партерном уређењу, односно изградњи паркинг простора преко пута спортске хале. Паралелно са овим, изводе се радови на изградњи енергетског блока, дела који ће се користити за грејање унутар поменутог спортског објекта.