Naplata računa za mart, april i maj biće prolongirana, bez obračunavanja kamate

U skladu sa odlukama Vlade Republike Srbije i Štaba za vanredne situacije Grada Sremska Mitrovica, blagajna i šalter-sala JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica ne rade do daljnjeg. JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica obavilo je redovno očitavanje potrošnje a potrošači će na vreme dobiti račune koji su u skladu sa njihovom potrošnjom. Izmirivanje računa i drugih obaveza (reprogram, rate za priključenje na distributivnu mrežu) korisnici usluga mogu izvršiti na šalterima JP „Pošta Srbije“ ili elektronskim putem. Potrošačima koji ne izmire račune za martovsku, aprilsku i majsku potrošnju, naplata će biti prolongirana bez obračunavanja kamate. Sve zahteve (za priključenje na distributivnu mrežu, zamenu kutije KMRS, reklamacije..) potrošači mogu da pošalju na mejl preduzeća: office@sremgas.rs.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*