Nacionalna služba za zapošljavanje: Obaveštenje za korisnike usluga

Nacionalna služba za zapošljavanje zbog trenutne situacije u Srbiji uzrokovane širenjem virusa COVID-19, obaveštava građane da prvu prijavu na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti podnesu elektronskim putem, a ovim putem sprovodiće se i dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji, kao i podnošenje zahteva i prijava po raspisanim javnim pozivima i konkursima. Takođe, pribavljanje i dopuna dokumentacije sa klijentima razmenjivaće se elektronski. Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja, kao i onima koji su već podneli zahtev za učešće u navedenom programu dostaviće se elektronskim putem Prezentacija Obuke „Put do uspešnog preduzetnika“.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*