MIGRANTSKA KRIZA – Za kontrolisanu situaciju na Zapadnom Balkanu

Evropska unija, Visoki komesarijat za izbeglice Ujedninjenih nacija i Međunarodna organizacija za migracije su prepoznali probleme sa kojima se migranti suočavaju, usled pandemije korona virusa, pa su pokrenuli projekat pod nazivom „Odgovor na COVID-19 i izazove za migrante i izbeglice na Zapadnom Balkanu“. Reč je o veoma ozbiljnom projektu koji podrazumeva saradnju zemlja članica i partnera, kako bi se zaštitili prava i položaj migranata i tražilaca azila uz ublažavanje rizika od prenošenja COVID-19. Projekat je vredan 8 miliona evra. Finansira ga EU, a obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Srbiju. Sredstva bi trebalo da se usmere ka rešavanju problema nedostatka zaštitne opreme za graničnu policiju i druge službenike koji su u kontaktu sa migrantima, ali i pružanju potrebnih usluga migrantima u vreme trajanja pandemije.

Projektom „Odgovor na COVID-19 i izazove za migrante i izbeglice na Zapadnom Balkanu“, predviđena je obuka, usavršavanje i osposobljavanje osoblja koje radi sa migrantima kako da postupa u izmenjenim okolnostima. S obzirom na to da su pojačani pritisci na kapacitete prihvatnih objekata, predviđeno je i prilagođavanje prihvatnih centara, infrastrukturni radovi, kako bi se obezbedili bolji i bezbedniji uslovi za boravak. Veoma bitan deo projekta se odnosi na informisanost migranata o aktuelnoj situaciji, merama prevencije širenja virusa COVID-19 i načinu ponašanja u situacijama kada se posumnja na postojanje infekcije. Kako bi se edukacija sprovodila sa maksimalnim učinkom, nužno je da se migranti, izbeglice i tražioci azila informišu na njima razumljivom jeziku.

Kako se u samom projektu navodi, zbog postojeće situacije, neophodno je da projekat bude fleksibilan, odnosno da ima mogućnosti prilagođavanja konkretnom stanju na terenu, zbog čega je predviđeno stalno praćenje dešavanja i korigovanje projekta naspram aktuelne situacije.

Što se tiče Republike Srbije, analizom su utvrđeni prioriteti na kojima će se u okviru projekta raditi. Neophodno je nabaviti opremu za ličnu zaštitu i dezinfekcijuza lica koja su zaposlena u organima uprave migracijama. Isto tako, projekat podrazumeva nabavku medicinske opreme za zdravstvene radnike zaposlene u prihvatnim centrima. Veliki problem koji je nastao zbog korona virusa, jeste otežano ili potpuno onemogućeno školovanje dece migranata, pa je predviđena podrška sistemu obrazovanja. Pored podrške u edukaciji, spomenutim projektom treba da se unapredi komunikacija i informisanost lica smeštenih u centreza azil i to uspostavljanjem internet platformai i nabavkom informativnih ekrana.

Projektom u Srbiji predviđeno je pružanje psiho-socijalne podrške izbeglicama, migrantima i tražiocima azila, posebno ako je reč o osetljivoj grupi. Njima će biti obezbeđeno i pružanje direktne pomoći kroz Fond za direktnu pomoć, kada to situacija zahteva.

Situacija sa virusom COVID-19 je još uvek ozbiljna i još uvek nepredvidiva . Na osnovu poznatog treba prepoznati probleme i utvrditi prioritete pri njihovom rešavanju. Jedan od prioriteta su migranti i njihov nezavidan položaj tokom pandemije. Pri rešavanju problema, neophodna je saradnja kako bi svi zaštitili svoje zdravlje i pomogli drugima da brinu o svojoj bezbednosti.

PROJEKAT “MIGRANTSKA KRIZA – PRUŽIMO RUKU, NE OTPOR!” FINANSIJSKI JE PODRŽAN OD STRANE MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE. STAVOVI IZNETI U PODRŽANOM MEDIJSKOM PROJEKTU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*