MIGRANTSKA KRIZA – Stalna saradnja Srbije sa Evropskom unijom

Prevelik priliv migranata na tlo Evrope predstavlja veliki test kako za pojedinačne evropske zemlje tako i za samu Evropsku uniju. Jedan od najbitnijih stubova na kome počiva EU jeste princip solidarnosti, koji je vidno bio poljuljan kada su pojedine zemlje članice postavile nacionalne interese iznad njega. Isto tako, pored solidarnosti, dovedena je u pitanje i sloboda kretanja ljudi i kapitala, ali i druge vrednosti koje Evropska unija proklamuje još od svog nastanka.

Iako zemlja kandidat za članstvo, Republika Srbija je migrantskom politikom koju sprovodi pokazala, veliku disciplinovanost, ali i zavidan stepen otvorenosti i tolerancije, što je prepoznato u Evropskoj uniji kao poseban oblik posvećenosti Srbije evropskoj integraciji.

Saradnja Srbije sa Evropskom unijom počinje još 2015. godine, a od tada EU je Srbiji donirala više od 117 miliona evra, sa ciljem pomoći u koordinaciji migracijama. Saradnja je postignuta na republičkom nivou, na nivou lokalnih zajednica, nadležnih institucija, organizacija i društava koji su posvećeni ovom problemu, a tako su raspodeljena i sama sredstva sve do krajnjih korisnika. Evropska unija izdvaja velike sume novca kako bi se obezbedila hrana, odeća, smeštaj, zdravstvena nega, obrazovanje migranata. Ukratko, novac se izdvaja kako bi se obezbedili prihvatljivi, humani uslovi za život migranata koji su na teritoriji Republike Srbije.

Prema Evropskoj agendi o migracijama koju su usvojile zemlje članice, zadatak Evropske unije jeste da deluje tako da se sprovode koordinisane i kontrolisane migracije. S tim u vezi EU u saradnji sa Srbijom i njenim nadležnim institucijama utiče i finansira pojačanu kontrolu granica sa ciljem sprečavanja ilegalnih ulazaka i trgovine ljudima. Ovaj segment je posebno značajan jer omogićava kontrolisanu migraciju i pružanje pravne pomoći onima kojima je to zaista neophodno.

Blisku saradnju sa EU ima i Komesarijat za izbeglice i migracije u Srbiji. Ciljevi dugogodišnje saradnje su mnogobrojni, a veliki deo njih je usmeren ka tome da se migracije što preciznije prate i da se njima upravlja uz poštovanje standarda koji su postavljeni a odnose se na pomoć i zaštitu migrantima. Pojam infomisanosti je od izuzetno velikog značaja, pa tako Komesarijat za izbeglice i migracije u Srbiji uz podršku EU prikuplja podatke o migrantima, ali isto tako pruža potrebne informacije migrantima o pravima i pomoći koju mogu dobiti kako u Srbiji, tako i u Evropskoj uniji.

Saradnja se odvija i sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava. Delegacija Evropske unije u Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je pružila podršku Kancelariji za ljudska i manjinska prava prilikom izrade Strategije prevencije od diskriminacije. Koliko je to značajno govori činjenica da je reč o prvom državnom dokumentu koji se sveobuhvatno bavi pitanjem zaštite migranata od diskriminacije na teritoriji Republike Srbije.

Pomoć je višestruka i nastavlja se čak i i uvreme pandemije. U sklopu Programa civilne zaštite Evropske unije tokom pandemije, u Srbiju je stigla pomoć migrantima u vidu šatora, dušeka, ćebadi… kako bi se olakšalo zbrinjavanje onih koji se već nalaze na teritoriji Srbije. Naravno, pored ovog, postoje i brojni drugi primeri saradnje kako bi se migracija što bezbednije i humanije sprovela i u vreme pandemije.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*