MIGRANTSKA KRIZA – Pravo na život, slobodu, zaštitu…

Prema jednoj od definicija, migranti su ljudi , koji se kreću iz zemalja stalnog boravka ili državljanstva u neku drugu zemlju. Ipak, ovaj termin se ustalio za sve one ljude koji beže od elementarnih nepogoda, siromaštva, progona, rata… Zvanična, pravna dokumenta, ipak, prave bitnu razliku u definisanju statusa jer od toga dalje zavise prava i stepen zaštite koju će osoba imati u stranoj zemlji.

Prema Ženevskoj konvenciji iz 1951. godine, koju je ratifikovalo 145 država, ako ljudi beže iz svoje zemlje da bi izbegli gonjenje, onda se za njih upotrebljavaju termini „izbeglice“ ili „azilanti“. Osobe sa ovim statusom imaju pravo na pojačanu zaštitu.

Osobe koje napuštaju svoju zemlju iz nekog drugog razloga, nazivaju se „migranti“. Migranti, takođe, imaju pravo na zaštitu po Međunarodnom pravu ljudskih prava. U okviru kategorije pod nazivom „migranti“, postoji još podela koje klasifikuju ljude prema drugim kriterijumima. Tako postoje, recimo, regularni migranti, migranti bez dokumentacije i drugi kojima je zaštita potrebna. Ove podele nisu stroge, jer se vrlo često dešava da osobe pripadaju u više grupa istovremeno.

Prava migranata su priznata na različitim nivoima – međunarodnom, regionalnom, pojedinačnom državnom… Evropski pravni poredak nudi visok stepen zaštite ljudskih prava, koji se odnosi na sve ljude bez obzira na njihov status. Pored toga, veliko učešće u zaštiti prava migranata imaju Savet Evrope i Evropska unija. S obzirom na nastalu krizu, posebno su bitna Evropska ljudska prava migranata.

U prethodnom tekstu („Putem bodljikave žice“) govorili smo o mnogobrojnim izazovima, nepravdama, ali i grubim kršenjem prava sa kojima se migranti susreću, posebno duž Balkanske rute. Mnogobrojne humanitarne, vladine i nevladine organizacije širom sveta (Međunarodna organizacija za migracije, Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice, Koalicija za zaštitu prava i položaja prisilnih migranata duž evro-balkanskih ruta…) apeluju da su ljudka prava garantovana svim ljudima i da bez obzira na situaciju od toga ne sme da se odstupi.

Migranti, kao i drugi ljudi imaju:

-pravo na život, slobodu, bezbednost ličnosti

-pravo na slobodu od diskriminacije po osnovu pola, rase, jezika, veroispovesti, nacionalnog ili socijalnog porekla ili bilo kakvog drugog statusa

-pravo na traženje azila od progona

-pravo na zaštitu od zlostavljanja i eksploatacije

-pravo na slobodu od mučenja i drugih surovih, nečovečnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja

Sve i da nismo upoznati ni sa jednim pravnim okvirom ili zakonom, dovoljno je da pogledamo čoveku u oči i ne učinimo ništa što ne bi želeli da drugi učini nama, ili našim bližnjima.

PROJEKAT “MIGRANTSKA KRIZA – PRUŽIMO RUKU, NE OTPOR!” FINANSIJSKI JE PODRŽAN OD STRANE MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE. STAVOVI IZNETI U PODRŽANOM MEDIJSKOM PROJEKTU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*