MIGRANTSKA KRIZA – Međunarodna pomoć migrantima

Broj humanitarnih organizacija međunarodnog, regionalnog i nacionalnog karaktera je veoma velik. Ipak, to ne znači da je time njihov značaj umanjen, naprotiv. Kada je u pitanju Migrantska kriza, sve one su ujedinjene sa istim ciljem, a to je borba za organizovano i humano sprovođenje migracija.

Jedna od vodećih humanitarnih organizacija koja se bavi problemom migracija širom sveta jeste Međunarodna organizacija za migracije (IOM). Osnovana je pre sedam decenija sa ciljem pomaganja ljudima koji trpe posledice migracija. Danas ova organizacija broji 162 zemlje članice i 9 zemalja sa statusom posmatrača. Kancelarija IOM-a je u Beogradu otvorena 1992. godine, a Republika Srbija je zemlja članica od novembra 2001. godine. Pored toga što IOM pruža pomoć izbeglicama, interno raseljenim licima i migrantima, on promoviše međunarodna prava migranata, ali pruža i smernice za sprovođenje migracione politike. Ova priznata organizacija se bori i protiv trgovine ljudima i posebnu pažnju obraća na zdravstvenu zaštitu migranata. Isto tako, na svojevrstan način prati odnos ekonomije i migracije.

Od izuzetnog značaja pri ublažavanju posledica Migrantske krize je i Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR). Ona nastaje kao vid podrške Evropljanima nakon II Svetskog rata. Generalna skupština UN osnovala je 1950. godine Kancelariju Visokog komesarijata za izbeglice. Iako je rad prvobitno bio ograničen na tri godine, potreba za postojanjem opstala je do danas. U toku svog višedecenijskog rada UNHCR se suočavao sa brojnim nedaćama izazvanih migracijama iz Sovjetskog Saveza, sa izbegličkom krizom zbog dekolonizacije Afrike. Isto tako, ova organizacija je pomagala nakon raseljavanja u Aziji, Latinskoj Americi, Balkanu, Evropi uopšte… UNHCR je organizacija humanitarnog tipa koja pomaže ogromnom broju ljudi u čak 120 zemalja sveta u saradnji sa zemljama članicama. Saradnja postoji i sa Republikom Srbijom. Zajedno sa Vladom Srbije, UNHCR nastoji da pronađe brza i efikasna rešenja za humano sprovođenje migracije. Od velikog su značaja finansijska sredstva koja ova organizacija obezbeđuje migrantima za nabavku hrane, odeće, sredstava za ličnu higijenu…

Veliku ulogu u pomoći migrantima ima Međunarodna federacija društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, koja pomaže putem 190 nacionalnih društava. Zadatak organizacije je da kroz volonterski i druge oblika rada pomogne ljudima širom sveta u momentima kada je pomoć najneophodnija. Takođe, podstiče i motiviše rad donosioca odluka da se što pre reše pitanja i problemi ugroženih. Federacija promoviše i kulturu mira i jednakosti u svetu.

Pored ovih humanitarnih organizacija, za naše prostore, značajna je i Koalicija za zaštitu prava i položaja prisilnih migranata duž evro-balkanskih ruta, koja okuplja organizacije iz Srbije, Severne Makedonije, Hrvatske, Italije… Ona se posebno bavi pitanjem proterivanja i prisilnog vraćanja migranata i insistira na primenjivanju domaćih i međunarodnih zakona koji štite migrante.

Naravno, pored nabrojanih postoje i druge organizacije i udruženja, koja su po obimu i značaju svoga rada od izuzetnog značaja u svetu koji se suočava sa brojnim problemima izazvanih masovnim kretanjem stanovništva. Njihov rad je naporan, borba za dojanstven život izbeglih i raseljenih je neprekidna, a postignuti uspesi nemerljivi za one kojima je podrška i pomoć najpotrebnija.

PROJEKAT “MIGRANTSKA KRIZA – PRUŽIMO RUKU, NE OTPOR!” FINANSIJSKI JE PODRŽAN OD STRANE MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE. STAVOVI IZNETI U PODRŽANOM MEDIJSKOM PROJEKTU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*