Kreditna podrška mitrovačkim preduzetnicima

Pola miliona dinara izdvojeno je iz gradskog budžeta kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije covid- 19, koju Grad Sremska Mitrovica realizuje tokom 2020. godine i to kroz  subvencionisanje kamate na kratkoročne kredite namenjene finansiranju razvoja privrednih subjekata sa teritorije Grada. U pitanju su krediti ročnosti do 24 meseca u visini od 200 hiljada do milion dinara, namenjeni za finansiranje tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava a korisnici ovih kredita su preduzetnici, mala i mikro pravna lica sa sedištem na teritoriji Grada, registrovani za proizvodnu, prerađivačku, uslužnu i ugostiteljsku delatnost, sve sem trgovine

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*