Kreće akcija sakupljanja pesticidnog otpada

Grad Sremska Mitrovica i ove godine organizuje akciju sakupljanja pesticidnog otpada, odnosno ambalaže pesticidnih sredstava nakon upotrebe. Ambalaža ima važnu ulogu u bezbednoj isporuci i upotrebi sredstava za zaštitu bilja, ali nakon upotrebe treba obezbediti efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada u svim fazama upravljanja, počev od adekvatnog sakupljanja, preko transporta, skladištenja i tretmana, do adekvatnog odlaganja odnosno uništavanja. Naime, ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja predstavlja potencijalni rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, ukoliko se sa njime ne upravlja na adekvatan način, odnosno ako završi u atarima, divljim deponijama, komunalnom otpadu, vodotokovima, ukoliko se zatrpa u zemlju ili spali. Zbog toga je potrebno da poljoprivrednici propisno isperu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja, čuvaju je na bezbednom mestu i predaju operateru-sakupljaču. Prozvođači i uvoznici sredstava za zaštitu bilja, u saradnji sa ovlašćenim operaterom koga su angažovali, organizuju sakupljanje ambalažnog otpada i snose troškove adekvatnog zbrinjavanja, uključujući i transport skladištenje, tretman i odlaganje ovog otpada. Ovlašćeni operateri obezbeđuju da se ovaj otpad zbrine u skladu sa propisima, uz poštovanje svih bezbednosnih mera i pravila u svim fazama upravljanja ovim otpadom.

-Posao je veliki, a odgovornost je na svima – poljoprivrednicima, uvoznicima, proizvođačima i distributerima pesticidnih sredstava, operaterima, lokalnim samoupravama, nadležnim ministarstvima i sekretarijatima, civilnom sektoru, celokupnoj javnosti. Stoga je potrebno da svako učini mali napor u svom domenu, kako bi se ostvarili veliki efekti u zaštiti zdravlja i životne sredine – Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.

Na teritoriji Sremske Mitrovice, ove godine, akciju će realizovati Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica, pod pokroviteljstvom Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, a u saradnji sa ovlašćenim operaterima i Agencijom za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica. Akcija prikupljanja ambalažnog otpada će se održati u mesecu julu i trajaće 7 dana, a za to vreme obići će se svako mitrovačko selo.

Planirana dinamika prikupljanja pesticidnog otpada je:
10.07.2020 – Jarak, Šašinci
14.07.2020 – Sremska Rača, Bosut
15.07.2020 – Mačvanska Mitrovica, Zasavica 2, Zasavica 1, Ravnje, Radenković, Noćaj, Salaš Noćajski
16.07.2020 – Čalma, Divoš, Stara Bingula
21.07.2020 – Ležimir, Šišatovac, Manđelos, Grgurevci, Šuljam, Bešenovački prnjavor, Bešenovo, Veliki Radinci
22.07.2020 – Kuzmin, Martinci
23.07.2020 – Laćarak, Sremska Mitrovica

O tačnom vremenu preuzimanja ambalažnog otpada meštani će biti obavešteni preko mesnih kancelarija. U slučaju samoorganizacije, ambalažni otpad se svakog dana može predati u privremeno skladište PSS Sremska Mitrovica – na lokaciji „stara šećerana“.
Kako bi se podigla svest o značaju i efektu adekvatnog zbrinjavanja ovog otpada, kao i o pretvaranju opasnog u manje opasan i neopasan otpad, ovogodišnjoj akciji se priključio i Ruralni centar „Sova“, predstavnik civilnog sektora koji je obezbedio informativne letke i kratak promo film o potrebi i višetrukom značaju pravilnog upravljanja pesticidnim otpadom (https://www.youtube.com/watch?v=07jq9TRAPeY). Promotivnu kampanju finansira Ministartvo poljoprivrede, po javnom konkursu za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2020. godini.

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je preliminarnu rang listu projekata za sufinansiranje iz sredstava Zelenog fonda, a na listi se našla i Sremska Mitrovica, koja je konkurisala Projektom uspostavljanja mehanizma za prikupljanje ambalažnog otpada iz seoskih domaćinstava. Projektnim budžetom je predviđena nabavka vozila za prikupljanje ambalažnog otpada kao i postavljanje i opremanje privremenog skladišta odakle će ovlašćeni operateri dalje otpremati i zbrinjavati pesticidni otpad. Grad Sremska Mitrovica je obezbedio sufinansiranje projekta, a posao sakupljanja otpada iz seoskih domaćinstava biće poveren Poljoprivrednoj stručnoj službi Sremska Mitrovica.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*