Konkurs za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2020. Godini predviđen je ukupan iznos do 370.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije. Cilj subvencije je povećanje obradivih površina pod opremnom i sistemima za navodnjavanje, sprečavanje razvoja korova, poboljšanja vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.Subvencija je usmerena ka sektorima voća, povrća, vinove loze, cveća i drugih useva, a po prijavi će biti odobravano i do 70 posto prihvatljivih troškova, a maksimalan iznos je sedam miliona dinara. Konkurs je otvoren do 18. marta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*