Конкурс за директора ЈП „Топлана“ Беочин

Општина Беочин расписала је Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа “Топлана “ Беочин на одређени период, односно на период од четири године. Пријаве на конкурс се могу поднети у року од 30 дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“ односно, најкасније до 01.08.2022. године.