JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica: Obaveštenje za korisnike

U skladu sa odlukama Vlade Republike Srbije i Štaba za vanredne situacije Grada Sremska Mitrovica Blagajna i Šalter-sala JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica ne rade do daljnjeg.

JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica obavilo je redovno očitavanje potrošnje i potrošači će na vreme dobiti račune koji su u skladu sa njihovom potrošnjom.
Izmirivanje računa i drugih obaveza (reprogram, rate za priključenje na distributivnu mrežu) korisnici usluga mogu izvršiti na šalterima JP „Pošta Srbije“ ili elektronskim plaćanjem na tekuće račune:
160-10827-90 (Banca Intesa) – računi za potrošnju gasa i reprogram
265-6710310000097-32 (Raiffeisen banka) – rate za priključenje na distributivnu mrežu
Potrošačima koji ne izmire račune za martovsku, aprilsku i majsku potrošnju, naplata će biti prolongirana bez obračunavanja kamate.
Sve zahteve (za priključenje na distributivnu mrežu, zamenu kutije KMRS, reklamacije..) potrošači mogu da pošalju na mejl preduzeća: office@sremgas.rs.
Prema preporuci Štaba za vanredne situacije Grada Sremska Mitrovica u JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica sprovodi se minimum procesa rada.
24 sata potrošačima je dostupna Dežurna služba (broj telefona Dežurne službe je 064/ 8894 580) za prijavu eventualnih kvarova.
Zaposleni na administrativnim poslovima sa strankama rade do 12 časova.
Broj telefona za informacije je 022/ 610 069 (od 7 do 12 časova).
Sve informacije nalaze se na internet stranici preduzeća: www.sremgas.rs.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*