JKP Toplifikacija ulaže 36 miliona dinara u daljinsko grejanje

Grejna sezona u Sremskoj Mitrovici protiče po planu, bez većih problema. Kako navodi direktor JKP Toplifikacija Slavko Sladojević, bilo je nekoliko pritužbi građana na temperature u stanovima.

“ Naša merenja pokazuju da se temperature u stanovima kreću između 21 i 23 stepena, iako je gradskom odlukom regulisano da temperatura treba da bude 20, plus ili minus dva stepena. Mi smo se držali te gornje granice“, objašnjava Sladojević.

Akcenat u 2020. godini stavljen je na zamenu toplovodne mreže, s obzirom na to da je toplovod star preko 30 godina. U pitanju je oko 50 kilometara mreže koja se nalazi ispod zemlje. 

„Akcenat ćemo staviti na zamenu magistralnog toplovoda i to u delu deponije kod teretnog mosta, ka Mačvanskoj Mitrovici. Tu ćemo menjati 160 metara toplovoda FI 400. Predviđeno je da se uradi zamena jednog dela toplovoda u Naselju  Orao i priključak za novu zgradu škole „Jovan Popović“. Možda ćemo morati da menjamo i jednu trasu toplovoda u Naselju Stari most. Predviđemo je da se akcenat stavi i na završetak automatizacije još nekih podstanica. Kada se steknu uslovi da pređemo na naplatu po potrošnji, toplovod u kojem se nalazi 2.000 kubika vode bi nam služio kao akumulator tople vode. To znači da korisnici u svakom momentu mogli da koriste toplu vodu. Sada je mogu koristiti samo dokle traje grejni dan“, izjavio je Sladojević. 

Iz JKP Toplifikacija Sremska Mitrovica najavljuju da je planom i programom poslovanja predviđeno da se za sve ove investicije izdvoji 36 miliona dinara sopstvenih sredstava. 

Očekivanja su da će u ovoj godini, s obzirom na zahteve koje dobijaju od investitora, povećati grejnu kvadraturu za preko 15.000 kvadrata. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*