JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica: Nova linija za separaciju otpada

JKP „KOMUNALIJE“ Sremska Mitrovica nabavilo je liniju za separaciju otpada. Ova linija služi za separaciju PET ambalaže, papira i kartona, razvrstavanje po kategorijama i na kraju baliranje.

Kako se navodi u saopštenju ovog preduzeća za jedan sat rada linije formira se jedna bala PET ambalaže težine 250-300 kg.

JKP „Komunalije“ je 2014. godine postavilo reciklažna ostrva za separaciju otpada na 32 lokacije u gradu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*