JKP „Komunalije“ – Savska voda odgovara zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija

Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ Sremska Mitrovica  obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica 22. jula na tačkama uzorkovanja: Reka Sava –  mala plaža, reka Sava – početak plaže, reka Sava – Dispanzer.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara  savska voda na navedenim lokalitetima odgovara zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*