Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji opštine Ruma

Opština Ruma raspisuje javni poziv za realizaciju programa stručne prakse koja podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže do 12 meseci, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca.

Zahtev za učešće u programu podnosi se preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ruma, ul. Orlovićeva br. 5 na propisanom obrascu, koji se može preuzeti sa sajta opštine Ruma www.ruma.rs ili sa sajta www.nsz.gov.rs.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma na broj telefona 022-478-712 i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Ispostava Ruma na broj telefona 022-478-177.

 

Foto: Getty images

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*