Изградња претоварног платоа за одвоз смећа у Руми

petovarna ruma

У Руми су у току радови на изгардњи претоварне станице, односно претоварног платоа у близини азила, ге ће Комуналац довозити све смеће које покупи, али ће ту уједно и грађани моћи да довозе свој отпад бесплатно, након чега ће се то смеће претиварати и одвозити у Сремску Митровицу.

 

„Ово је био један неопходан објекат како би заокружили целину одношења свог смећа са територије Општине Рума. Ми сакупљамо по свим сеоским месним заједницама контејнере и ово ће бити место где ће се сви контејнери довозити, празнити, претоварати у абров контејнер и абров камионима одвозити у Сремску Митровицу где одлажемо смеће на депонија.“, рекао је Драган Панић, директор ЈП „Комуналац“ Рума.

 

Изградња претоварног патоа уследила је након што су уклоњене дивље депоније и затворена градска депонија, те отпад почео да се одвози на регионалну депонују „Срем – Мачва“, а све у циљу очувања природе и здравије и чистије животне средине.

 

„Површине 900 квадратних метара ће бити и биће ограђен са три стране зидовима такозваних лего бетонских плоча које ће моћи да се преносе и померају. Биће један део одвојен и за рециклажу смећа где ће се одвајати смеће које се може донекле искористити и смеће које заиста мора да се одвози на регионалну депонију Срем – Мачва“, навела је Александра Ћирић, председница Општине Рума.  

 

Изградња платоа поверена је фирми из Сремске Митровице. Планирани рок за завршетак радова је друга половина августа месеца, а вредност радова је 7,8 милиона без пдв-а.