(ВИДЕО) Изборна скупштина румског Црвеног крста

Данас је у просторијама Црвеног крста Рума одржана изборна Скупштина на којој је изабрано ново руководство, односно, чланови Управног и Надзорног одбора, председника и потпредседника црвеног крста, а делегирани су и представници у Скупштине Црвеног крста Војводине и Србије. 
На седници је поднет и извештај о активностима румског Црвеног крста за последње четири године, а презентован је и план рада за наредне четири године.
У плановима за наредни период истакнуто је да ће Црвени крст као највећа и најстарија хуманитарна организација у Србији наставити да и окупља људе и институције како би створили боље услове за живот угрожених кроз своје редовне активности у десет области попут социјалне делатности, добровољног давалаштва крво, прве помоћи, помоћи у несрећема, слижбе тражења, али и рада са омладином и међународне сарадње.

 

Весна Самарџија