Inđija: Raspisan Javni konkurs za korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Inđija,  raspisala je Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i Javni  poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Inđija za 2017. godinu

Javnim pozivom za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine inđija za 2017. godinu obaveštavaju se obrazovne  ustanove (škole), stručne  poljoprivredne  službe  i socijalne  ustanove da im se može dati na korišćenje  površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena  delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara, visokoobrazovne  ustanove (fakultete  i naučne  institute  čiji je osnivač država) i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  koja je primerena  delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara, kao i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva, da dostave  potrebnu  dokumentaciju radi  ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade  poljoprivrednog zemljišta  u državnoj svojini  na teritoriji opštine Inđija  za 2017. godinu,  do dana 31.oktobra 2017. godine.

Javnim pozivom za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Inđija  za 2017. godinu obaveštavaju se fizička i pravna lica, vlasnici  sistema  za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su  upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze  se u aktivnom statusu najmanje tri godine, kao i vlasnici domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci  objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su  upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statutu najmanje jednu godinu, da dostave  potrebnu  dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini  na teritoriji opštine Inđija za 2017. godinu, do dana 31. oktobra 2016. godine.

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom zainteresovani su dužni da dostave Komisiji za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Inđija neposredno na pisarnici opštine Inđija ili poštom, najkasnije do 31. 10. 2016. godine, u cilju utvrđivanja površine poljoprivrednog zemljišta koja se, u skladu sa Zakonom, opredeljuje za postupak  dodele poljoprivrednog zemljišta.

Zahteve za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade i za priznavanje prava  prečeg zakupa, kao i sve dodatne informacije i stručnu podršku u pripremi potrebne dokumentacije, zainteresovana pravna i fizička lica mogu dobiti u Agenciji za ekonomski razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48  ili na tel. 022 55 60 60.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*