Inđija: Održana tribina „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“

U okviru kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“ u Inđiji je održana tribina u organizaciji pokrajinskog  Zavod za ravnopravnost polova, a sa ciljem da se ovom akutnom društvenom problemu da najšira lepeza aktera za efikasno rešenje.

25. novembar je Svetski dan borbe protiv nasilja prema ženama, kao i svaki dan – dođe i prođe, zato je pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova da ovu temu proširi bar na 16. dana, s ciljem da svaki dan bude novi izazov i adekvatan odgovor celokupne društvene zajednice u prevenciji i optimalnom saniranju posledica nasilja prema ženama. Ove godine fokusiran je Srem, kampanja je počela u Sremskoj Mitrovici, a završava se u Inđiji. Kao i svaki dug put i ovaj ima prvi korak.

„Prvi korak je prevencija i edukacija. Mi moramo da naučimo žene da prepoznaju nasilje, jer nije samo fizičko nasilje nasilje. Kada dođe do toga uključuju se represivni mehanizmi i to je lako dokazivo. Statistika je crna što se tiče ove teme i ona pokazuje da su 90% žene žrtve“, istakla je Diana Milović,  direktorka pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova.

U mreži subjekata u borbi protiv nasilja prema ženama, prvi na „udaru“ ugroženh žena sigirno je Centar za socijalni rad, institucija od koje mnogi, često mnogo očekuju.

„Centar za socijalni rad ima stručne radnike, pedagoge, psihologe, socijalne radnike i pravnike i mi smo savetodavci, a za adekvatno donošenje i podnošenje tužbi je zadženo tužilaštvo. Mi smo ti kojima se građani najčešće prvi obrate i zajedno smo na terenu sa službenicima policije, te svi i zajedno pomažemo našim sugrađanima da iz začaranog kruga nasilja izađu na najbolji mogući način“, rekla je Željka Godić Avramović, direktorka Centra za socijalni rad „Dunav“ Inđija

Stalna podrška ovakvim akcijama od strane opštine nije izostala ni ovaj put. U radu ove tribine aktivnu ulogu imao je i predsednik Skupštine Opštine Milan Predojević, kao i članovi Saveta za ravnopravnost polova. Ova kampanja zvanično se završava 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava, ali suzbijanje nasilja prema ženama je svakodnevna tema ne samo zakonom utvrđenih subjekata, već i ukupne zajednice, kako bi  se nasilnici, ne samo krivično sankcionosali, već etički diskriminisali i vrednosno negativno obeležili.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*